Kino Mladosť - Žena a srdce

Žena a srdce

Porovnanie chorobnosti mužov a žien na Slovensku s prednáškou kardiológa prof. MUDr. Jána Murína, CSc. FESC

  FILM HRÁME

  FACEBOOK