Kino Mladosť - Zbohom, moja konkubína / Farewell My Concubine / Ba wang bie ji

Zbohom, moja konkubína / Farewell My Concubine / Ba wang bie ji

Film s dvoma prelínajúcimi sa dejovými líniami. Prvú tvorí príbeh dvoch predstaviteľov Pekingskej opery – kolegov a priateľov – a ženy stojacej medzi nimi a druhú veľmi pôsobivá snaha vtesnať do trojhodinového časového rámca časť čínskej histórie 20. storočia.

(CHEN Kaige, 1993) MP 12, 171 min.

  FILM HRÁME

  TRAILER

  FACEBOOK