Kino Mladosť - Vzdych / A Sigh / Yi sheng tan xi

Vzdych / A Sigh / Yi sheng tan xi

Tragikomický príbeh milostného trojuholníka – film o nevere, rozvode a rozporuplnom vzťahu medzi pohlaviami v  mestskom prostredí dnešnej Číny.

(FENG Xiaogang, 2000) MP 12 , 111 min

  FILM HRÁME

  FACEBOOK