PROGRAM KINA
November
23.11 19:00 LUX ÆTERNA dráma 4,00 €
24.11 19:00 O NEKONEČNOSTI dramédia 4,00 €
25.11 19:00 CHĽAST dráma 4,00 €
26.11 19:00 UNDINE dráma 4,00 €
27.11 19:00 NIET ZLA MEDZI NAMI dráma 4,00 €
28.11 16:45 CHĽAST dráma 4,00 €
28.11 19:00 KTO SI MYSLÍŠ, ŽE SOM dráma 4,00 €
29.11 19:00 PERZSKÉ LEKCIE dráma 4,00 €