Kino Mladosť - Pilecki

Pilecki

Film Pilecki pri príležitosti poľského Národného pamätného dňa Neoblomných vojakov

Pri príležitosti Národného pamätného dňa Neoblomných vojakov (1. marca), sa uskutoční vo štvrtok 14. marca o 17:00 hod. projekcia dokumentárneho filmu Pilecki v réžii Mirosława Krzyszkowského (2015, 80 min.). Je to fabularizovaný príbeh kapitána Witolda Pileckého. Pôsobil v Armii Krajowej, bol dobrovoľným väzňom tábora Auschwitz a tiež autorom prvých správ o vyhladzovaní Židov. Zúčastnil sa na Varšavskom povstaní. Po vojne pokračoval v aktivitách v prospech slobodného Poľska. Napokon bol v roku 1948 komunistami odsúdený a popravený. Keď Poľsko získalo nezávislosť, Najvyšší súd ho v roku 1990 rehabilitoval, bol vymenovaný za plukovníka a vyznamenaný Radom bieleho orla. Úvodné slovo prednesie doc. Pavol Matula, PhD., slovenský historik a pracovník Katedry histórie PF UK.

 

Vstup volný

  FILM HRÁME

  FACEBOOK