Kino Mladosť - Múzeum / Ha’Muzeon

Múzeum / Ha’Muzeon

„Múzeum“ je film, ktorý sa snaží objavovať izraelskú dušu prostredníctvom galérií, skladov a návštevníkov izraelského národného múzea, najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcie v Izraeli. Približne

18 mesiacov režisér Ran Tal zhromažďoval zábery dennej rutiny múzea, ktoré poskladal do filmovej koláže. Výsledkom je poučná a zároveň zábavná dokumentárna skladačka, ktorá sa pokúša definovať jedinečnú podstatu múzea v rámci výnimočného geografického, historického a politického kontextu, v ktorom pôsobí.

„The Museum“ is a film that seeks to explore the Israeli soul through the galleries, storerooms and visitors of the Israel Museum – Israel’s most important cultural institution. For about 18 months, director Ran Tal collected footage of the museum’s daily routine, assembling it into a cinematic collage. This is a documentary puzzle, simultaneously intriguing and amusing, which attempts to define the unique essence of the museum within the exceptional geographical, historical and political context in which it functions.

  FILM HRÁME

  FACEBOOK