Kino Mladosť - Milý Fredy / Fredy Ha’Jakar

Milý Fredy / Fredy Ha’Jakar

Fredy Hirsch bol hrdým Židom a otvoreným homosexuálom. Vo veku 19 rokov, keď boli vydané Norimberské zákony, utiekol z Nemecka do Československa, kde pôsobil ako učiteľ športu v židovskom mládežníckom klube. Po deportácii Židov do Terezína bol Fredy menovaný za vedúceho oddelenia mládeže a mal na starosti viac ako 4 000 mladých ľudí. V Osvienčime  Fredy presvedčil Mengeleho, aby zriadil denné centrum pre deti a mládež a udelil 600 deťom ich posledné chvíle šťastia. Film kombinuje rozhovory, archívne materiály a animáciu.

Fredy Hirsch was a proud Jew and openly gay man. He was 19 years old when the Nuremberg Laws were published. He fled from Germany to Czechoslovakia, where he worked as a sports teacher in a Jewish youth club. With the deportation of the Jews to Ghetto Terezin, Fredy was appointed head of the youth department and dealt with more than 4,000 young people. In Auschwitz, Fredy persuaded Mengele to set up a daycare center for children and youth and granted around 600 children their final moments of happiness. The film combines Interviews, archival materials and animation.

  FILM HRÁME

  FACEBOOK