Kino Mladosť - Manet – z Kráľovskej akadémie umení v Londýne / Manet from the Royal Academy

Manet – z Kráľovskej akadémie umení v Londýne / Manet from the Royal Academy

Táto veľmi populárna výstava z Kráľovskej akadémie umení v Londýne bola vôbec prvá retrospektívna výstava venovaná portrétom Eduarda Maneta. Ukazuje tohto tajomného a občas kontroverzného umelca po celú jeho kariéru za pomoci zbierky Kráľovskej akadémie umenia v Londýne, ktorá zozbierala diela z celej Európy, Ázie a USA.  Maľoval svoju rodinu, priateľov, literárne, politické a umelecké osobnosti svojej doby, vykresľoval život nielen svojich poddaných, ale aj parížskej spoločnosti. Výstava sa skladá z viac ako 50 diel; vrátane portrétov jeho najbližších, manželky Suzanne Leenhoff alebo ikon svojej doby; Antonina Prousta, Emila Zolu a Stéphana Mallarmé, spolu s výjavmi z každodenného života, ktoré vypovedajú o Manetovom pokrokovom, modernom prístupe k portrétovaniu.

  FILM HRÁME

  TRAILER

  FACEBOOK