Kino Mladosť - Krásne veci / Beautiful Things

Krásne veci / Beautiful Things

Filmová esej o kapitalizme, ktorá sa zmení na pieseň. Van pracuje na ropnom poli, Danilo je inžinier na obrovskej nákladnej lodi, Andrea je vedec zaoberajúci sa hlukom a Vito pracuje na skládke odpadu. Títo štyria muži sa podieľajú na kolobehu krásnych vecí – od vzniku cez prepravu a marketing až po likvidáciu.Filmu dominujú krásne, vyprázdnené prostredia a ticho. Opak toho, na čo sme zvyknutí. Aj napriek tomu, že postavy sú zapojené do procesu výroby všadeprítomného, už ich pracovné prostredie ich predurčuje k tomu, aby boli sami a opustení.

  FILM HRÁME

  FACEBOOK