Kino Mladosť - Jeden svet – sobota

Jeden svet – sobota

15.00 | Kibera: Príbeh slumu / Vote for Kibera (+ diskusia s režisérom / discussion with director Martin Páv. Moderuje / Presenter: Matúš Pavlovič)
90 min |
Kibera je jeden z najväčších slumov v Afrike. Nachádza sa v Nairobi, hlavnom meste Kene. Ide o neformálne osídlenie, kde chýbajú štátom sprostredkované služby ako tečúca pitná voda alebo kanalizácia. Na fungujúce zdravotníctvo, školstvo alebo políciu sa miestni spoľahnúť nemôžu. To však neznamená, že sú všetci odsúdení k životu v nešťastí. Umelci zo skupiny Maasai Mbili sa svojím umením pokúšajú dať Kibere identitu a jej obyvateľom pocit, že niekam patria. HIV pozitívna učiteľka Benta vo svojom dome založila škôlku pre deti z HIV pozitívnych rodín, aby im pomohla vyrovnať sa so stigmatizáciou, ktorej v živote čelia. Ďalšou z postáv je Tanker, bývalý profesionálny boxer, ktorý pre mladých ľudí zo slumu postavil boxerskú školu, kde ich učí disciplíne a sebeobrane. Rozprávačom filmu je mladý fotograf Don, ktorý strávil v slume celý život. Svojimi fotografiami sa snaží dokázať, že Kibera je miesto s veľkým potenciálom a je plné kreatívnych jedincov, ktorí sa naučili prostredie slumu využiť na maximum, usilovať sa o lepšiu budúcnosť a obhajovať tak svoje práva.

17.30 | Diaľava / Over the Hills (+ diskusia s režisérom / discussion with director Martin Mareček. Moderuje / Presenter: Diana Fabiánová)
76 min |
Vít s Gríšom, otec a syn, sa pred koncom prázdnin vydávajú do Ruska, kde žije chlapcova matka a sestra. Čo však na východe Európy skutočne hľadajú? A prečo sa spočiatku harmonická rodina rozdelila vo dvoje? Osem rokov po úspechu filmu Pod slnkom tma, príbehu o patáliách dvoch českých rozvojových expertov v Zambii, prichádza Martin Mareček s komornou dokumentárnou road movie. Tentoraz rozpráva o diaľke medzi dvoma slovanskými krajinami, vzdialenosťami dávnych spomienok, ťažkostiach otcovstva i puberty, ale aj o pomyselnej odľahlosti tých, ktorí by k sebe mali vôbec najbližšie. Pomôže im dlhá cesta z Brna do Divejeva k vzájomnému zblíženiu?

20.00 | Lov na rozkoš / Hunting For Hedonia
90 min
Hunting for Hedonia skúma, ako rastúca technológia hlbokej stimulácie mozgu ovplyvňuje ľudskú identitu a naše sebavnímanie. DBS (Deep Brain Stimulation) je revolučný nástroj v neurovede a ako liečba prechádza z kontroly pohybu v Parkinsonovej chorobe na zmiernenie duševných chorôb. Pokusy prebiehajú pri depresiách, OCD, PTSD a poruchách príjmu potravy. DBS má pôvod už v roku 1950, keď psychiater Robert Heath ako prvý implantoval elektródy hlboko do mozgu človeka a nasledujúce roky liečil viac ako 70 pacientov v rámci svojho programu na Tulane University. Heath chcel liečiť schizofréniu, ale svoju metódu rozšíril na liečbu depresie, chronickej bolesti a dokonca aj agresie. Film kontrastuje s históriou a súčasným vývojom, aby sa preskúmalo a objasnilo, kam DBS smeruje. Zmení táto sľubná technológia psychiatriu? Ako ďaleko by mali chirurgovia v modulácii našich emócií a osobných vlastností?

  FILM HRÁME

  FACEBOOK