Kino Mladosť - Festival poľských filmov Visla na Slovensku

Festival poľských filmov Visla na Slovensku

Festivalový projekt, ktorý sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2008 v Moskve, sa do roku 2019 rozšíril do vyše 40 miest v 14 krajinách – tento rok premiérovo aj na Slovensko. Festival poľských filmov Visla sa v súčasnosti tak stal najväčšou prehliadkou poľského kina na svete. Kino odzrkadľuje kultúru a históriu. Približuje spôsob, akým sa Poliaci pozerajú na svet, prezentuje problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú, a poukazuje na to, čo ich baví a teší, ale aj na to, čo ich znepokojuje a zarmucuje.

  PODUJATIE

  FACEBOOK