Kino Mladosť - Ekotopfilm – Envirofilm – piatok

Ekotopfilm – Envirofilm – piatok

16:00 POSLEDNÉ ŽIRAFY
Dokumentárny film, ktorý skúma neľahkú situáciu žiráf a dôsledky ich zániku v našom rýchlo sa meniacom svete. S energiou Virungy je film oslavou toho, čo robí tieto majestátne zvieratá tak jedinečné. Upozorňuje na ich boj o prežitie a skúma, akú nádej možno nájsť v zamotanom, komplikovanom vzťahu medzi človekom a prírodou.

17:45 BLOK KRÁTKYCH FILMOV

Balík krátkometrážnych titulov.

18:45 TOXICKÉ VČELY – ĽUDSKÝ ZÁSAH
Populárno vedecký dokument, ktorý vznikol v súvislosti s obavami Taiwanskej verejnej televízie o udržateľnosti životného prostredia. Film vychádza z masového úhynu včelstiev. Ďalej mapuje ďalekosiahle chápadlá agrochemického zneužívania, ktoré má škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, tiež skúma nedostatky a slepé miesta, ktoré sú súčasťou súčasnej vládnej politiky. Divák získa silné posolstvo o zneužívaní agrochemikálií, ktoré sú zodpovedné za nezvratnú katastrofu.

19:50 DLHÁ TÚŽBA
Filmová sonda do života robotníkov z čínskej fabriky a povahy industrializácie práce. Za pomoci úryvkov tradičnej čínskej poézie vzniká surreálny stret modernej a starobylej Číny.

20:20 PYTLIACKE PODSVETIE
Priekopnícky dokumentárny film odhaľuje globálny syndikát, ktorý je hnacím motorom nelegálneho zabíjania nosorožcov. Na čiernom trhu je ich roh jedným z najviac obchodovaných artiklov. Hlavné zločinecké syndikáty s ním obchodujú rovnako ako s drogami a zbraňami. Rohy dospelých jedincov majú hodnotu až $250 000. Miestni dedinčania, ktorí toto ohrozené zviera zabíjajú, dostávajú od dobre organizovaných zločineckých skupín len zlomok tejto ceny. Čína vyhlásila svoj plán zakázať domáci komerčný obchod so slonovinou a rohmi za účelom ochrany ohrozených afrických druhov zvierat.

  FILM HRÁME

  FACEBOOK