Kino Mladosť - Dni ukrajinského filmu v Bratislave

Dni ukrajinského filmu v Bratislave

Prehliadka ukrajinskej kinematografie v kine Mladosť.

Vstup voľný

Všetky ukrajinské filmy  budú mať slovenské titulky.

Cudzia modlitba – bude mať  aj anglické

  PODUJATIE

  FACEBOOK