Kino Mladosť - Dni čínskeho filmu 2018

Dni čínskeho filmu 2018

3.10.  – 19.00  NIEKTO, S KÝM MÔŽEŠ HOVORIŤ • 一句顶一万句SOMEONE TO TALK TO (LIU Yulin, 2016) 107

Filmová adaptácia románu známeho súčasného spisovateľa Liu Zhenyuna o hľadaní spriaznenej duše, ktorej môže človek vyrozprávať všetko, čo ho trápi. Odohráva sa v malom čínskom meste a všíma si intenzívne stretnutia a rozhovory mladej ženy a jej mladšieho brata. Film sa premieta za prítomnosti autora predlohy a režisérky Liu Yulin, jeho dcéry.

4.10.  – 17.00  NIE SOM PANI BOVARYOVÁ • 我不是潘金 • I AM NOT MADAME BOVARY (FENG Xiaogang, 2016) 128

Tragikomická adaptácia Liu Zhenyunovho románu Svojho manžela som nezabila. Obyčajná vidiecka žena Xuelian Liová viac ako desať rokov bojuje s byrokratickou mašinériou, len aby napravila jednu jedinú vetu. I keď sa prepracováva stále vyššie a vyššie, stále sa jej to nedarí. V priebehu rokov zažíva teplo i chlad okolitého sveta, kým si neuvedomí jednu pravdu: „Nie som pani Bovaryová“

4.10.  – 19.30  ROK 1942 • 一九四  •  BACK TO 1942  (FENG Xiaogang, 2012) 146

Majstrovské historické dielo nakrútené na motívy Liu Zhenyunovho románu Spomienky na rok 1942 je venované dedičstvu sucha a hladomoru v provincii Che-nan počas 2. čínsko-japonskej vojny na pozadí životných osudov muža počínajúc vojnou a revolúciou až po súčasnosť.

5.10.  – 18.00  PES S VLČOU KRVOU    •  血狼犬THE BLOOD HOUND  (LIU Jianhua, 2017)  95

Príbeh priateľstva medzi psom a jeho majiteľom odohrávajúci sa v nádhernom i nehostinnom prostredí pohoria Ťan-šan v severozápadnej Číne. Do života lesníka Lao Zhua vstupuje divoký nemecký ovčiak menom Rambo, z ktorého musí vychovať strážneho psa.

5.10.  – 19.45  IBIS CHOCHOLATÝ    •    塬上 • CRESTED IBIS  (QIAO Liang, 2017)  107

Film vyznamenaný na 39. medzinárodnom filmovom festivale v Moskve cenou Zlatého svätého Georgija. Na plátne sa odvíja príbeh pekinského novinára, ktorý sa vracia do rodného kraja, aby sa vydal po stopách vzácneho chráneného ibisa. Kladie dôraz na problémy životného prostredia čínskeho vidieka a odvekú dilemu, ktorej ľudstvo pri jeho ochrane čelí.

  FILM HRÁME

  FACEBOOK