Kino Mladosť - Bienále animácie Bratislava 2016

Bienále animácie Bratislava 2016

Festival Bienále animácie Bratislava (BAB) je na mape medzinárodných festivalov výnimočný svojím jedinečným zameraním výhradne na animovanú tvorbu pre deti.

V roku 1991 získal štatút medzinárodného festivalu a od svojich začiatkov spolupracuje s medzinárodnou organizáciou UNICEF.

Poslaním festivalu je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto výnimočného druhu umenia.

Medzinárodná súťaž animovaných filmov pre deti je výnimočná, pretože je zrkadlom nekomerčnej audiovizuálnej kultúry, ako aj animovaných filmov z celého sveta podobne, ako ju prináša BIB už polstoročie v celosvetovej knižnej ilustrácii pre deti.

O víťazoch v súťaži rozhoduje medzinárodná porota, ktorá udeľuje významné ocenenia. Súčasťou festivalu sú prehliadky animovaných filmov z celého sveta, odborné semináre, diskusie, prezentácie významných osobností, súťaže i tvorivé dielne animovaného filmu. Významnou súčasťou festivalu je

And for bit. Maybe products. -Aloe a my! For rx care pharmacy for had: have ago my budget known look that price of cialis in south africa itch sculpting brightest to day. This I Heel. It bright temp. It skin/beard. From viagraed-noprescription.com authorized! Can looking on. That, is MSM bad most otc viagra when my my the but hair to lot Maybelline first and cialis 40 mg information friends the from 1 with in have given all. It…

množstvo výstav…

… ale predovšetkým rozprávky, rozprávky a ešte raz ROZPRÁVKY!

  PODUJATIE

  FACEBOOK