Kino Mladosť - BATAstories

BATAstories

Celovečerný dokumentárny film mapuje dôležité míľniky aj omyly budovania baťovského impéria. Vo filme sa prelínajú tri roviny rozprávania – „životopisná“, mapovanie stavu súčasného globálneho kapitalizmu (ktorého priekopníkom bol aj Baťa) a spomienky českých a slovenských „baťamanov“ roztrúsených po celom svete. Film sa nesústreďuje len na československé korene firmy Baťa, ale chce postihnúť „fenomén Baťa“ v medzinárodnom kontexte.

FR/CZ/SK, 2019, 80 min.

  FILM HRÁME

 18.10      16:15        4,50 €

  FACEBOOK