Kino Mladosť - Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ

Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ

Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov.

  FILM HRÁME

 27.04      16:00        4,50 €

  TRAILER

  FACEBOOK