Kino Mladosť - Amadeus: režisérska verzia / Amadeus: Director’s Cut

Amadeus: režisérska verzia / Amadeus: Director’s Cut

Divadelná hra Petra Shaffera Amadeus slávila úspech na javiskách celého sveta. Rozprávačom a hlavným hrdinom tohto historického príbehu o geniálnom rakúskom
skladateľovi 18. storočia však nie je Mozart ale Antonio Salieri, dvorný skladateľ cisára Jozefa II. Jeho fi lmovú adaptáciu nakrúcal Miloš Forman prevažne v Prahe,
najmä v Stavovskom divadle, a na nakrúcaní sa zúčastnil celý rad českých fi lmárov a hercov – pravda, pod pozorným dohľadom všemocnej ŠtB. Možno aj preto režisér
vo fi lme rozohráva nielen súboj geniality a priemernosti, ale súčasne sa vracia k svojej obľúbenej téme – nerovnému boju výnimočného jedinca s predstaviteľmi moci.
Film vďaka dokonalému súladu všetkých zložiek – výtvarnej, kostýmovej, hudobnej, hereckej a režijnej – slávil úspech u divákov i kritikov, čoho dôkazom bolo množstvo
ocenení vrátane ôsmich Oscarov. Z obáv o prijatie u publika však bola v kinách uvedená skrátená 155-minútová verzia. V roku 2002 mal premiéru režisérsky zostrih,
ktorý teraz MFF Bratislava hrdo uvádza v slovenskej premiére.

  FILM HRÁME

  TRAILER

  FACEBOOK