Kino Mladosť - African Food Communities

African Food Communities

Malí výrobcovia jogurtu Pokot žijú v regióne západnej Keni. Krajinou pôvodu kávy je Etiópia, kde je stále možné nájsť v lesoch aj divoko rastúcu plodinu. Na ostrove Fadiouth v Senegale je tradičným jedlom kuskus, vyrobený z prosa. V októbri 2012 prichádzajú zástupcovia troch afrických komunít do Talianska propagovať svoje výrobky s podporou hnutia  Slow Food® a štyroch európskych miest zapojených do projektu, s cieľom zvýšiť medzinárodné povedomie o tradičných domácich potravinových výrobkoch, produkovaných trvalo udržateľným spôsobom. Produkcia domácich potravín sa stáva nástrojom znižovania chudoby, udržateľného rozvoja, podpory identity a tradičnej kultúry miestnych komunít.

 

Francesco Amato, Stefano Scarafia / Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Lotyšsko / 2013 / 52 min

  FILM HRÁME

  FACEBOOK